Gminny Żłobek w Lisiej Górze
Menu
Strona głowna  /  Ramowy rozkład dnia
Ramowy rozkład dnia

 

 

                                                                                     Ramowy rozkład dnia

 

                                                                                   Żłobek cz ynny jest w godzinach 6:30-16:30

                                                                                      Dzieci przyprowadzamy do godziny 8:15

 

 

 

6:30-8:15

 

 

 

 

Schodzenie się dzieci do żłobka. Zabawy dowolne według zainteresować dzieci. Zabawy  integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Rozmowy na temat zgodne z zainteresowaniami dzieci.  Zabawy kołowe ze śpiewem.

 

8:15-8:30

 

 

Czynności higieniczne (mycie rąk, korzystanie z toalety, zachowanie porządku w miejscu zabawy).

 

8:30-9:00

Śniadanie

 

 

 

9:00-9:30

 

 

Zajęcia zorganizowane stymulujące rozwój psychomotoryczny dziecka. Zabawy ruchowe koordynujące całe ciało dziecka, doskonalące zmysł równowagi, zabawy manipulacyjne i paluszkowe, zabawy rozwijające wyobraźnię, spostrzegawczość.

Zabawy wspierające rozwój mowy, zabawy parateatralne, techniczno-plastyczne, zabawy rytmiczne i logorytmiczne.

 

 

9:30-9:45

 

Swobodne zabawy według zainteresowań dzieci, aktywność pozwalająca na odkrywanie, kreatywność.

 

9:45-10:00

Drugie śniadanie.

 

 

10:00-11:00

 

Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu lub w sali,  zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Czytanie bajek i baśni.

 

11:00-11:30

Przygotowanie do obiadu.

 

11:30-12:00

 

 

Obiad, wdrażanie do samodzielnego jedzenia, ćwiczenie posługiwania się sztućcami, pomoc dzieciom w spożywaniu posiłku.

 

12:00-14:00

Leżakowanie.  Słuchanie bajek, kołysanek, muzyki relaksacyjnej.

14:00-14:15

Czynności higieniczne. Przygotowanie do podwieczorku

14:15-14:30

Podwieczorek

 

14:30-16:30

Ćwiczenia, zabawy indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zabawy dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach. Rozchodzenie się dzieci do domu.

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2018-01-23