Gminny Żłobek w Lisiej Górze
Menu
Strona głowna  /  Aktualności
 
 
Witamy na stronie naszego żłobka
 

NFORMACJA dla Rodziców dzieci nowoprzyjętych do żłobka na rok szkolny 2022/23

 

Informujemy,

że zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowoprzyjętych do żłobka odbędą się

w ostatnim tygodniu sierpnia.

Datę oraz godzinę zajęć  podamy bliżej wskazanego terminu.

 
 
 
 
DZIEŃ RODZINY "RADOSNE SKRZATY"
 
 
Serdecznie zapraszamy Rodziców na Dzień Rodziny, który odbędzie się 28 czerwca (wtorek)
o godz. 15:00 w sali RADOSNYCH SKRZATÓW.
 
(Prosimy, aby w tym dniu dzieci przyniosły do żłobka odświętny strój).
 
Dzieci
oraz Panie z grupy Radosne Skrzaty
 
 
 
 
 
DZIEŃ RODZINY "ZŁOTE RYBKI"
 
Serdecznie zapraszamy na Dzień Rodziny, który organizowany będzie 29 czerwca (środa) w sali "ZŁOTYCH RYBEK" o godz. 15:00.
 
Bardzo prosimy, o przyniesienie białych koszulek/koszul/podkoszulków oraz spodni jednokolorowych dla chłopców do wtorku 28.06.
                                                 
                                                     Dziękujemy
 

 

 

INFORMACJA

Informuję, iż dzieci, które otrzymały pozytywną decyzję z ZUS o dofinansowaniu pobytu w żłobku w miesiącu maju, będą miały opłatę stałą obniżoną od maja, a dzieci, które taką decyzję otrzymały
w czerwcu, opłatę stałą obniżoną od czerwca.

 

Rozliczenie nadpłaty za poprzednie miesiące, w których obowiązuje obniżenie opłaty stałej, w drodze Zarządzenia zostanie zwrócone na konto rodziców w najbliższym czasie.

 

                                                                                                                               mgr Urszula Żebrowska
                                                                                                                                       
 Dyrektor Żłobka

 
 
 
 
 
REKRUTACJA
 
Drodzy Rodzice, od dnia 1 marca do 31 marca można składać wnioski o przyjęcie dziecka do żłobka na rok szkolny 2022/2023. Wniosek wraz z załączikami można pobrać ze strony internetowej z zakładki REKRUTACJA lub w siedzibie żłobka.
 
 
  •  

 
WAŻNA INFORMACJA 
deklaracja kontynuacji uczęszczania do żłobka

Do dnia 28.02  należy złożyć potwierdzenie woli kontynuowania przez dziecko edukacji żłobkowej w kolejnym roku  szkolnym 2022/23 - Rodzice dziecka już uczęszczającego składają deklarację w żłobku. Deklarację można odebrać w placówce lub pobrać klikając w poniższy link

https://images.dlaprzedszkoli.eu/zlobeklisiagora/deklaracja-kontynuacji-uczeszczania-do-zlobka(2).doc
 
 
 
 
INFORMACJA
 
Bardzo prosimy, aby dnia 14.02 tj. poniedziałek dzieci w miarę możliwości były ubrane w kolorze czerwonym.
Dziękujemy.
 
 

Kochani Rodzice!

 

Szykujcie stroje i przebrania dla swoich pociech bo

15 lutego odbędzie się

w naszym żłobku bal karnawałowy.

 

 

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z uchwałą nr XXV/312/2021 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 20 maja 2021 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w Lisiej Górze prowadzonym przez Gminę Lisia Góra, informuję, że od 1 stycznia 2022 r. opłata stała za pobyt dziecka w żłoku wynosi 451,50 zł.

 
 
 
WAŻNA INFORMACJA!!!
 
 
Do dnia 14 stycznia 2022 r. rodzice są zobowiązani zaktualizować dane zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie  z dnia 17 listopada 2021 (Dz.U. 2021 poz. 2270) o rodzinnym kapitale opiekuńczym, zgodnie z Art. 53. Rodzice dzieci objętych w żłobku lub klubie dziecięcymsą obowiązani do przekazania, do dnia 14 stycznia 2022 podmiotowi prowadzącemu odpowiednio żłobek lub klub dziecięcy danych 1)numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka –w przypadku gdy dziecku nie nadano numeru PESEL; 2) daty urodzenia rodziców; 3) numery i serie dokumentów potwierdzających tożsamość rodziców –w przypadku gdy rodzicom nie nadano numeru PESEL; 4) adres poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców –o ile dane te uległy zmianie albo nie zostały przekazane przez rodziców dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym podmiotowi prowadzącemu odpowiednio żłobek lub klub dziecięcy. 
 
Druk dot. aktualizacji danych można pobrać w żłobku u opiekunek poszczególnych grup lub klikając w poniższy link:
https://images.dlaprzedszkoli.eu/zlobeklisiagora/oswiadczenie-rodzicow-aktualizacja-danych.odt
 
Drodzy Rodzice!

Wraz z nowym rokiem w życie wchodzi rodzinny kapitał opiekuńczy, czyli nowe świadczenie dla rodzin z małymi dziećmi. Od stycznia
2022 r.  można składać wnioski o świadczenie. 

Rodzinny kapitał opiekuńczy jest przede wszystkim wsparciem przysługującym na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie od miesiąca, w którym dziecko kończy 12. miesiąc życia do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 35 miesięcy. Co ważne, nie ma znaczenia, w jakim wieku jest pierwsze dziecko. Świadczenie będzie przysługiwało nawet wtedy, gdy pierwsze dziecko jest dawno pełnoletnie.

Więcej informacji można uzyskać klikając w poniższy link:

https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzicu-wniosek-o-rodzinny-kapital-opiekunczy-zlozysz-od-1-stycznia-2022-r

 

 
 
 dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku

Dofinansowanie do opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna będzie przysługiwać rodzicom, opiekunom prawnym, innym osobom, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, jeżeli na dziecko nie został przyznany rodzinny kapitał opiekuńczy.

Dofinansowanie będzie przysługiwać:

1. na dziecko pierwsze i jedyne w rodzinie;

2. na dziecko pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym;

3. na dziecko w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca i po ukończeniu 36 miesiąca życia.

Dofinansowanie będzie wynosić 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna nie więcej jednak niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.
O dofinansowanie będzie mógł wnioskować rodzic, opiekun prawny lub inna osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem. Wniosek będzie rozpatrywać Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przekazywać dofinansowanie bezpośrednio do instytucji opieki, do której uczęszcza dziecko, czyli odpowiednio do żłobka, klubu dziecięcego lub do opiekuna dziennego. Podmiot prowadzący instytucję opieki będzie zobowiązany do obniżenia, o kwotę dofinansowania, opłaty rodzica/opiekuna za pobyt dziecka.

Więcej informacji można uzyskać klikając w poniższy link: 

https://www.gov.pl/web/rodzina/rzad-dofinansuje-pobyt-dziecka-w-zlobku-klubie-dzieciecym-u-dziennego-opiekuna-rodzicu-sprawdz-jakie-nalezy-spelnic-formalnosci-by-skorzystac-z-tej-formy-wsparcia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dnia 24 grudnia  żłobek będzie zamknięty.
Pracownicy w tym dniu będą przebywać na urlopie.
 
 
 

INFORMACJA

Dnia 3 grudnia tj. piątek  około godziny 9:30 do naszego żłobka zawita św. Mikołaj.

Bardzo prosimy aby w tym dniu dzieci w miarę możliwości były ubrane w kolorze czerwonym oraz przyniosły z sobą atrybuty związane ze św. Mikołajem (np. czapeczka mikołajkowa, rogi renifera).

Dziękujemy

 

 
 
 
 
AKCJA CHARYTATYWNA

Dajemy rzeczom drugie życie”

 

Dziękujemy bardzo wszystkim Rodzicom za włączenie się w akcję charytatywną „Dajemy rzeczom drugie życie” wspomagającą sfinansowanie operacji rekonstrukcji małżowiny usznej i otwarcia przewodu słuchowego Izuni Marciniec.

Dzięki Waszej pomocy w żłobku uzbierano

502,00 zł ze sprzedaży rzeczy przekazanych na kiermasz.

Pozostałe przedmioty przekazane zostaną na „Mikołajkowy Koncert Charytatywny dla Izy Marciniec”, który odbędzie się 4 grudnia 2021 r. o godz. 16.00 w GOK-u
w Śmignie.

 

 
 
WAŻNA INFORMACJA
 
Aby dokonać płatności za żłobek należy wpisać w wyszukiwarce www.edziecko.edu.pl
Login u...................../ otrzymany ze żłobka
Haso - imię dziecka ................./ przy pierwszym logowaniu - kolejne logowanie można wprowadzić własne hasło/
Płatności można dokonać przez BLUE MEDIA S.A. /płatne 1 zł/ lub własny bank
 
 
 
ZAPROSZENIE NA ZEBRANIE RODZICÓW
 

Serdecznie zapraszam Rodziców na zebranie ogólne,

które odbędzie się 31.08.2021r. tj. wtorek  o godz. 16.00

w Gminnym Żłobku w Lisiej Górze.

 

                                                             Dyrektor Gminnego Żłobka w Lisiej Górze

                                                         mgr Urszula Żebrowska

 
 
 
 
 
 
 
INFORMACJA

Informujemy Rodziców dzieci nowoprzyjętych do żłobka,

że DNI ADAPTACYJNE dla dzieci odbędą się  30 i 31 sierpnia.

Szczegółowe  informacje dotyczące 
w/w spotkania podane zostaną
telefonicznie Rodzicom. 

 

Dnia 23 czerwca (środa) o godzinie 15.00

w grupie „Uśmiechnięte Słoneczka” odbędzie się

Święto MAMY I TATY”

 

Z uwagi na ograniczenia wynikające z określonej powierzchni sal w naszym żłobku proszę, by na w/w uroczystość przybyła tylko jedna osoba tj. Rodzic

(bez względu na przyjętą szczepionkę związaną z COVID – 19).

 

Przypominam również, że zgodnie z obowiązującymi obecnie wytycznymi związanymi z COVID – 19 zasłanianie ust
i nosa w przestrzeniach zamkniętych jest obowiązkowe
.

 

 
 
 

WAŻNA INFORMACJA!!!

Bardzo proszę o zapoznanie się z uchwałą Rady Gminy Lisia Góra w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku

 

INFORMACJA

 

Informujemy, że żłobek będzie otwarty przez cały miesiąc lipiec.

Bardzo prosimy rodziców o zgłaszanie opiekunkom poszczególnych grup do dnia 11 czerwca (piątek) ewentualnych nieobecności dzieci w lipcu.

 

Powyższy zapis dzieci potrzebny jest do planowania pracy żłobka.

 
WAŻNA INFORMACJA!!!
 
Drodzy Państwo, na  dzień  16 kwietnia 2021 r. do naszego Żłobka złożono 53 wnioski o przyjęcie dziecka do żłobka na 20 wolnych miejsc, którymi dysponujemy. W tym momencie musielibyśmy nie przyjąć 33 dzieci!!! Wraz z organem prowadzącym (Wójtem Gminy) zastanawiamy się, jak zaradzić tej sytuacji i powiększyć liczbę miejsc w żłobku.
W związku z tym, informowanie rodziców o przyjęciu dziecka do żłobka lub wpisaniu na listę rezerwową odbędzie się 7 maja 2021 r.
 
                                                                                               
                                                          Urszula Żebrowska
                                                          Dyrektor Gminnego Żłobka
                                                      w Lisiej Górze
 
 
 
 

Drodzy Rodzice w poniedziałek Wasze dzieci wracają do żłobka. Wszyscy bardzo się cieszymy z tego faktu. Abyśmy mogli wrócić do bezpiecznego pobytu w naszym żłobku musimy przypomnieć o obowiązujących PROCEDURACH.

 

  1. Do żłobka może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe - bez objawów chorobowych (podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe).
  2. Nie wolno posyłać do żłobka dziecka, jeżeli miało kontakt z osobą zakażoną wirusem Covid- 19. 
  3. Rodzice stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do żłobka, jeśli wcześniej chorowało. 
  4. Rodzice pilnują, aby dziecko nie zabierało do żłobka zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów.
  5. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych  zasadach higieny, m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. 
  6. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
  7. Rodzice są zobowiązani do odbierania telefonów ze żłobka  i podania aktualnych kontaktów w przypadku zmiany numeru.
  8. Bezwzględnie, przy każdym wejściu do żłobka odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk.
  9. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci do żłobka:

- Przyprowadza dziecko do żłobka tylko jedna osoba. Zaleca się, aby
w miarę możliwości, ta sama osoba również odebrała dziecko. 

- Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do szatni z zachowaniem  odstępu od kolejnego rodzica z dzieckiem 2 metry, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności ( min. osłona ust i nosa oraz dezynfekcja rąk).

- Rodzice mogą przebywać wyłącznie w szatni żłobka, nie mogą przechodzić do innych pomieszczeń. Czas pobytu powinien być skrócony do niezbędnego minimum.

 

Pozdrawiamy serdecznie i do miłego zobaczenia w poniedziałek.

 

 

 

Ograniczone funkcjonowanie żłobka do dnia 18 kwietnia 2021

 

W związku z przedłużeniem obostrzeń w ramach walki z pandemią COVID-19, na mocy Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, ograniczenie funkcjonowania żłobka zostaje wydłużone do dnia 18 kwietnia 2021.

 
 
 
 
 
 
WAŻNA INFORMACJA

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i rodziców od 29.03 do 09.04.2021r. żłobek zostaje zamknięty. Wyjątkiem jest sprawowanie opieki nad dziećmi, których rodzice wykonują zawody medyczne oraz pracują w służbach porządkowych, w trakcie wykonywania przez nich obowiązków służbowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej).

 

 
Rekrutacja do żłobka rozpoczyna się 29 marca. Proszę o terminowość i składanie kompletnej dokumentacji, gdyż złożenie samego wniosku bez kompletnych oświadczeń, nie będzie brane pod uwagę przez Komisję Rekrutacyjną w przeprowadzanej rekrutacji. Więcej informacji w zakładce REKRUTACJA.
 
 
 
 
Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji  na rok szkolny 2021/2022 znajdą Państwo w zakładce REKRUTACJA.
 

Kochani Rodzice!

Szykujcie stroje i przebrania dla swoich

pociech bo 11 lutego odbędzie się

w naszym żłobku bal karnawałowy.

 

 
 
 
Poniżej podajemy linki do oświadczeń, związanych z procedurami bezpieczeństwa na terenine żłobka w okresie pandemii COVID-19, które należy złożyć w dniu przybycia dziecka do żłobka:
 
 
http://images.dlaprzedszkoli.eu/zlobeklisiagora/deklaracja-rodzicow(1).doc
http://images.dlaprzedszkoli.eu/zlobeklisiagora/oswiadczenia-dla-rodzicow(1).doc
 
 
UWAGA!!!

 

Dyrektor Gminnego Żłobka w Lisiej Górze informuje, iż dnia 27.08.2020r. (czwartek) o godz. 16.00, na terenie ogrodu żłobka, odbędzie się zebranie organizacyjne dla Rodziców dzieci, które będą uczęszczać do żłobka w roku szkolnym 2020/2021. Na zebraniu poruszane będą ważne sprawy dotyczące funkcjonowania placówki w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

 

                                                                                                                                                Urszula Żebrowska

                                                                                                                                                                   Dyrektor Gminnego Żłobka

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przypominamy, że od 18 maja został otwarty żłobek.
Ze względu na wzmożony reżim sanitarny prosimy tylko rodziców procujących o zgłaszanie do każdego piątku do godz. 12.00 pobytu dziecka w żłobku na kolejny tydzień. 
W związku z tym, prosimy, o przesłanie na adres e-mail lub wrzucenie do skrzynki podpisanych deklaracji, które można pobrać z zakładki Procedury COVID-19 oraz o zapoznanie się z w/w procedurami i dostosowanie się do nich.
Proszę o precyzyjne określenie
godzin pobytu dziecka w żłobku  (od - do),
wynikających z pracy zawodowej rodziców.
 
 
 
DYŻUR WAKACYJNY!!!
 
Informujemy, że Gminny Żłobek w Lisiej Górze będzie
pełnił dyżur wakacyjny w miesiącu
lipcu.
 
Zapisy na w/w dyżur przyjmowane będą
telefonicznie w godzinach od 8.00 do 15.00
do 29 maja.
 

Z uwagi na konieczność zachowania

procedur bezpieczeństwa  (reżim sanitarny) na terenie żłobka

w okresie pandemii COVID -19

zgłoszenia  na w/w dyżur wakacyjny

przyjmowane będą tylko od

RODZICÓW PRACUJĄCYCH.

 

 
 
 

 

Ze względu na zwiększony reżim sanitarny,
proszę o szczegółowe zapoznanie się z procedurami COVID – 19 
zamieszczonymi na stronie żłobka w zakładce "Procedury-COVID-19"  
dotyczącymi  min. pracy żłobka, obowiązków rodziców
(np. co do ubioru dziecka)
oraz o bezwzględne zastosowanie się do nich.
Proszę o zgłaszanie do każdego piątku,  do godz. 12.00  
pobytu dziecka  na kolejny tydzień.
 Można to uczynić osobiście, telefonicznie lub mailowo.
       Proszę o precyzyjne określenie
godzin pobytu dziecka w żłobku  (od - do),
wynikających z pracy zawodowej rodziców.
Niedostosowanie się do procedur skutkować będzie nieprzyjęciem dziecka do żłobka!!!
  
                                                                   Dyrektor Gminnego Żłobka w Lisiej Górze
                                                                     mgr Urszula Żebrowska
 
 
 
Rodziców składających Deklarację kontynuacji
uczęszczania do żłobka
informujemy,
że Państwa dzieci będą kontynuowały 
uczęszczanie do żłobka w roku szkolnym 2020/2021.
 
 
!!! U W A G A !!!
18 maja otwieramy żłobek.
Po otwarciu - na terenie żłobka
obowiązywać będą wprowadzone
procedury bezpieczeństwa 
w okresie pandemii COVID -19
które ukażą się na stronie żłobka
w późniejszym terminie.
 
 
REKRUTACJA DOBIEGŁA KOŃCA!!!
Rodzice biorący udział w rekrutacji
na rok szkolny 2020/21
 zostali zapoznani z jej wynikami
telefoniczne w dniach 4-5 maja. 
 
                               Dyrektor Gminnego Żłobka w Lisiej Górze
                                   mgr Urszula Żebrowska
 
 
Informuję, że dnia 6 maja
żłobek nie zostanie otworzony.
Informacja o terminie otwarcia żłobka
zostanie podana w najbliższym czasie.
 
                         Dyrektor Gminnego Żłobka w Lisiej Górze
                        mgr Urszula Żebrowska
 
 
Ważna informacja!

W związku z decyzją Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego istnieje możliwość otwarcia Żłobka dla Rodziców,

którzy pobierają zasiłek opiekuńczy z powodu rezygnacji z pracy,
na rzecz opieki nad dzieckiem.

Zanim podejmiemy jakiekolwiek działania w tym kierunku,
chcielibyśmy uzyskać informacje,

czy jesteście Państwo zainteresowani otwarciem żłobka
i powierzeniem dziecka naszej opiece.

 

Prosimy o informację zwrotną do dnia jutrzejszego (tj. do 30.04.2020r.),
na pocztę Gminnego Żłobka w Lisiej Górze

(zlobeklg@lisiagora.pl).

 

 
Drodzy Rodzice!
Przypominamy o uzupełnieniu i przesłaniu Deklaracji kontynuacji uczęszczania dziecka do żłobka. Kartę znajdą Państwo w zakładce "Rekrutacja". Wypełnioną i podpisaną kartę należy wrzucić do skrzynki znajdujacej się przed budynkiem przedszkola lub przesłać scan na adres zlobeklg@lisiagora.pl
 
Przypominamy rówież, że do końca KWIETNIA prowadzony jest nabór dzieci na nowy 2020/2021 rok szkolny. W zakadce "Rekrutacja" znajdziecie Państwo Kartę zgłoszenia dziecka do żłobka, z którą należy postąpić analoicznie jak z Deklaracją kontynuacji uczęszczania.
 
 
Kochane Dzieci !!!
Bardzo za Wami tęsknimy i mamy nadzieję, że już niedłgo spotkamy się w żłobku.
Jesteśmy przekonani, że sytacja związana z koronawirusem będzie się poprawiać i po tej burzy
związanej z epidemią zaświeci nam piękne słoneczko. A tymczasem trzymajcie się cieplutko i zdrowo. 
 
Rodziców zapraszamy do odwiedzania zakładki
"Dla Rodziców", gdzie znajdują się różne pomysły na
prace plastyczne, zabawy lub piosenki.
Zachęcamy również do przesyłania zdjęć Waszych pociech
na adres zlobeklg@lisiagora.pl, a my umieścimy je w Naszej galerii.
 
 
 
 
 
 
 
 
REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021
prowadzona jest w miesiącu KWIETNIU!!!
 
Dbając o zachowanie wszelkich środków ostrożności związanych
z rozprzestrzenianiem się koronawirusa informujemy Rodziców,
którzy chcą zapisać swoje dziecko do żłobka,
że na stronie żłobka w zakładce REKRUTACJA znajduje się Karta zgłoszenia dziecka.
Skan wypełnionej i podpisanej karty należy przesłać na adres zlobeklg@lisiagora.pl
lub wrzucić do skrzynki, która znajduje się przed budynkiem przedszkola.
Zapewniamy, że wszelkie dane pozostawione
w skrzynce są bezpieczne. 
 

 
Informujemy Rodziców, że  na stronie żłobka
w zakłdce REKRUTACJA znajduje się 
Deklaracja kontynuacji uczęszczania dziecka do żłobka.
Skan wypełnionej i podpisanej deklaracji prosimy przesyłać
drogą elektroniczną na adres zlobeklg@lisiagora.pl,
lub wrzucić do skrzynki znajdującej się przed budynkiem przedszkola.
 

ZARZĄDZENIE Nr 3/2019/20

Dyrektora Gminnego Żłobka w Lisiej Górze

z dnia 20 marca 2020 r.

 

w sprawie zawieszenia poboru opłat w Gminnym Żłobku w Lisiej Górze.

 

Na podstawie § 10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 491) w związku z treścią ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z póź. zm.) - zarządzam, co następuje:

§  1. Podejmując starania o stworzenie warunków minimalizujących możliwości rozprzestrzeniania się na terenie gminy Lisia Góra wirusa COVID-19 oraz kierując się potrzebą zapewnienia ochrony lokalnej społeczności w tej sytuacji kryzysowej, zawieszam do odwołania pobór opłat w Gminnym Żłobku w Lisiej Górze.

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń.

 

Dyrektor Gminnego Żłobka w Lisiej Górze

mgr Urszula Żebrowska

 

 

 

Informujemy,
że zgodnie z rozporządzeniem MEN
żłobek będzie zamknięty do dnia 10 kwietnia.
 
Aktualności