Gminny Żłobek w Lisiej Górze
Menu
Strona głowna  /  O żłobku
O żłobku
     

 

 
   
   Gminny Żłobek w Lisiej Górze jest placówką publiczną. Powstał w oparciu o dofinansowanie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch". Organem prowadzącym jest Gmina Lisia Góra. Cele, zadania, sposób realizacji oraz strukturę żłobka określa Statut Żłobka. Do żłobka mogą uczęszczać dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3 lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym 4 rok życia. Żłobek czynny jest w godz. od 6.30-16.30. Żłobek ma 3 oddziały, grupa młodsza i 2 grupy dzieci starszych. Oddział I składa się z 2 sal, sali zabaw oraz sali do odpoczynku, pozostałe 2 oddziały zajmują po jednej sali (zabwa i leżakowanie w tej samej sali).
 

Ostatnia aktualizacja: 2022-01-19