To takie proste!
Gminny Żłobek w Lisiej Górze
Strona głowna  /  Aktualności
 
Witamy na stronie naszego żłobka! 
 


   

 

 

 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

Drodzy Rodzicie!

Dzień Mamy i Dzień Taty w grupie Uśmiechniętych Słoneczek odbędzie się 11.06.2019r.
 o godzinie 14:30.
 
      Serdecznie zapraszamy !

 

 

 

 

 

 

 

REKRUTACJA 2019/20

 

1. Składanie deklaracji o kontynuacji uczęszczania dziecka do żłobka -od 25 marca do 29 marca 2019r.

2. Składanie wniosków- od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2019r.

3. Rozpatrywanie wniosków przez Komisję Rekrutacyjną- do 9 maja 2019r.

4. Podanie do wiadomości listy przyjętych dzieci do żłobka- 10 maja 2019r

 1. Do Żłobka przyjmowane są dzieci od ukończenia 20 tygodnia życia.

 2. Żłobek działa w godzinach 6.30 do godziny 16.30.

 3. Do placówki przyjmowane są dzieci zdrowe oraz z alergią po wcześniejszym ustaleniu
  z personelem i przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego.

 4. Usługi świadczone w Żłobku są odpłatne. Okresem rozliczeniowym za usługi jest miesiąc kalendarzowy.

   

  Pierwszeństwo w przyjęciu do Żłobka mają – w następującej kolejności:

 • dzieci rodziców zameldowanych na terenie Gminy Lisia Góra;           

 • dzieci rodziców oboje pracujących;      

 • dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących; 

 • dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów;        

 • dzieci wychowujące się w rodzinach zastępczych;

 • dzieci, których starsze rodzeństwo uczęszcza i będzie uczęszczało do Żłobka w kolejnym roku szkolnym;

 • dzieci z rodzin wielodzietnych (troje i więcej), których oboje rodzice pracują;          

 • dzieci matek lub ojców, którzy złożyli kartę zgłoszenia do Żłobka, w którym są zatrudnieni;

  Dokumenty uprawniające do skorzystania z pierwszeństwa w przyjęciu należy dostarczyć razem z kartą zgłoszenia.

 

 

 

 

 
 
Uprzejmie informujemy, że Gminny Żłobek w Lisiej Górze będzie zamknięty przez cały miesiąc sierpień
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktualności