To takie proste!
Gminny Żłobek w Lisiej Górze
Strona głowna  /  Aktualności
 
Witamy na stronie naszego żłobka!
 
 
 
 
 

Rozstanie z rodzicami- oczami dziecka

 

 

„Mamusiu, Tatusiu…..wstajemy!

Załóż mi proszę wygodne dresy i kapcie, których nie muszę wciskać siłą.

Zostaw w szatni coś na przebranie- wiesz, czasem łyżka tańczy w zupie, czasem żal mi zostawić w sali zabawki i …. toaleta wtedy tak daleko.

Wiem, że moje pójście do żłobka przeżywasz bardziej niż ja.

Jestem twoim skarbem, kruszynką, maluszkiem, żabką, księżniczką…

Musze ci powiedzieć, że nam obojgu będzie trudno się rozstać… ale tylko na początku, kilka dni.. może kilkanaście.

I wiesz co Mamusiu, Tatusiu?

Może przyjść mi do głowy (najczęściej w szatni) kurczowe trzymanie się twojej nogi, trzymanie Twoich rąk, błaganie żebyś mnie nie zostawiał/a, nie odchodził/a beze mnie!

Mamusiu, Tatusiu bądźcie silni! Wasza siła ducha pozwoli mi oswoić się

z nową sytuacją.

Dokonaliście dobrego wyboru!

Nie ma nic piękniejszego niż szansa mojego rozwoju wśród rówieśników.

Zobaczycie, jeszcze zaskoczę was wierszykiem wypowiedzianym z pamięci, piosenką zaśpiewaną dla Was, samodzielnie ubranymi spodenkami, a może nawet uświadomię sobie że sprzątanie po zabawie może być fajne.

Dzięki Wam mogę nauczyć się tego wszystkiego w żłobku. Tylko bądźcie dzielni i konsekwentni.

Nie płaczcie za mną w pracy i w drodze do niej. Nie robisz mi krzywdy!

Nie żegnaj się ze mną zbyt długo.

  Przed wejściem do sali ukochaj mnie mocno, pocałuj, szepnij na ucho, że kochasz, że wrócisz i idź odważnie.

Nie zastanawiaj się czy dobrze zrobiłaś/eś oddając mnie do żłobka-Ty Mnie nie oddajesz Ty mnie rozwijasz.

Nie przerażaj się moim płaczem przez pierwsze dni- w ten sposób chce Ci powiedzieć, że będę tęsknił, że Cię kocham.

A ty mamusiu, tatusiu swoją mądrością, konsekwencją i rozsądkiem naucz mnie proszę czekać na ciebie ze spokojem, a obiecuję, że za jakiś czas sam będę ciągnął Was za rękę do moich przyjaciół ze żłobka… wszyscy potrzebujemy czasu na odwagę!”

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Uchwała Nr XXV/283/2017
Rady Gminy Lisia Góra
z dnia 23 marca 2017r.
 
w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/195/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w Lisiej Górze prowadzonym przez Gminę Lisia Góra.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446; z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 3, art. 58 i art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 157 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1.
 
1. W uchwale Nr XVIII/195/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt diecka w Gminnym Żłobku w Lisiej Górze prowadzonym przez Gminę Lisia Góra (Dz. U. Woj. Małopolskiego z 2016r., poz. 4887)-wprowadza się następujące zmiany:
           
1) w § 1 ust. 1 dodaje się zdanie drugie o następującej treści: " W roku kalendarzowym 2017 począwszy od 1 maja 2017r., do 31 grudnia 2017r., miesięczna opłata stała za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Lisia Góra wynosi 150 złotych".
 
2) w § dodaje się ustęp 4 o następującej treści:
 
"Dopuszcza się możliwość zwolnienia rodziców z opłat, o których mowa w § 1 w następujących sytuacjach:
 
a) 50% z opłaty stałej za miesiąc w którym wystąpiła nieobecność w żłobku minimum dwutygodniowa po uprzednim złożeniu wniosku o zwolnienie z opłaty u dyrektora, w terminie do ostatniego dnia danego miesiąca w którym wystąpiła uzasadniona nieobecność.
 
b) 100 % z opłaty za wyżywienie za każdy dzień nieobecności, począwszy od dnia, w którym do godziny 8.00 skutecznie powiadomiono Żłobek o nieobecności dziecka.
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisia Góra
 
 
§ 3.
 
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
 
 
 
 
 
 

 

Aktualności

komentarzy: (0)
data dodania: 2017-02-01 20:52:16