Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Gminny Żłobek w Lisiej Górze
Strona głowna  /  Aktualności
 
 
Witamy na stronie naszego żłobka
 
INFORMACJA
 
Rekrutacja do żłobka na rok szkolny 2021/2022
będzie prowadzona w miesiącu kwietniu.
 

Kochani Rodzice!

Szykujcie stroje i przebrania dla swoich

pociech bo 11 lutego odbędzie się

w naszym żłobku bal karnawałowy.

 

 
 
Poniżej podajemy linki do oświadczeń, związanych z procedurami bezpieczeństwa na terenine żłobka w okresie pandemii COVID-19, które należy złożyć w dniu przybycia dziecka do żłobka:
 
 
http://images.dlaprzedszkoli.eu/zlobeklisiagora/deklaracja-rodzicow(1).doc
http://images.dlaprzedszkoli.eu/zlobeklisiagora/oswiadczenia-dla-rodzicow(1).doc
 
 
UWAGA!!!

 

Dyrektor Gminnego Żłobka w Lisiej Górze informuje, iż dnia 27.08.2020r. (czwartek) o godz. 16.00, na terenie ogrodu żłobka, odbędzie się zebranie organizacyjne dla Rodziców dzieci, które będą uczęszczać do żłobka w roku szkolnym 2020/2021. Na zebraniu poruszane będą ważne sprawy dotyczące funkcjonowania placówki w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

 

                                                                                                                                                Urszula Żebrowska

                                                                                                                                                                   Dyrektor Gminnego Żłobka

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przypominamy, że od 18 maja został otwarty żłobek.
Ze względu na wzmożony reżim sanitarny prosimy tylko rodziców procujących o zgłaszanie do każdego piątku do godz. 12.00 pobytu dziecka w żłobku na kolejny tydzień. 
W związku z tym, prosimy, o przesłanie na adres e-mail lub wrzucenie do skrzynki podpisanych deklaracji, które można pobrać z zakładki Procedury COVID-19 oraz o zapoznanie się z w/w procedurami i dostosowanie się do nich.
Proszę o precyzyjne określenie
godzin pobytu dziecka w żłobku  (od - do),
wynikających z pracy zawodowej rodziców.
 
 
 
DYŻUR WAKACYJNY!!!
 
Informujemy, że Gminny Żłobek w Lisiej Górze będzie
pełnił dyżur wakacyjny w miesiącu
lipcu.
 
Zapisy na w/w dyżur przyjmowane będą
telefonicznie w godzinach od 8.00 do 15.00
do 29 maja.
 

Z uwagi na konieczność zachowania

procedur bezpieczeństwa  (reżim sanitarny) na terenie żłobka

w okresie pandemii COVID -19

zgłoszenia  na w/w dyżur wakacyjny

przyjmowane będą tylko od

RODZICÓW PRACUJĄCYCH.

 

 
 
 

 

Ze względu na zwiększony reżim sanitarny,
proszę o szczegółowe zapoznanie się z procedurami COVID – 19 
zamieszczonymi na stronie żłobka w zakładce "Procedury-COVID-19"  
dotyczącymi  min. pracy żłobka, obowiązków rodziców
(np. co do ubioru dziecka)
oraz o bezwzględne zastosowanie się do nich.
Proszę o zgłaszanie do każdego piątku,  do godz. 12.00  
pobytu dziecka  na kolejny tydzień.
 Można to uczynić osobiście, telefonicznie lub mailowo.
       Proszę o precyzyjne określenie
godzin pobytu dziecka w żłobku  (od - do),
wynikających z pracy zawodowej rodziców.
Niedostosowanie się do procedur skutkować będzie nieprzyjęciem dziecka do żłobka!!!
  
                                                                   Dyrektor Gminnego Żłobka w Lisiej Górze
                                                                     mgr Urszula Żebrowska
 
 
 
Rodziców składających Deklarację kontynuacji
uczęszczania do żłobka
informujemy,
że Państwa dzieci będą kontynuowały 
uczęszczanie do żłobka w roku szkolnym 2020/2021.
 
 
!!! U W A G A !!!
18 maja otwieramy żłobek.
Po otwarciu - na terenie żłobka
obowiązywać będą wprowadzone
procedury bezpieczeństwa 
w okresie pandemii COVID -19
które ukażą się na stronie żłobka
w późniejszym terminie.
 
 
REKRUTACJA DOBIEGŁA KOŃCA!!!
Rodzice biorący udział w rekrutacji
na rok szkolny 2020/21
 zostali zapoznani z jej wynikami
telefoniczne w dniach 4-5 maja. 
 
                               Dyrektor Gminnego Żłobka w Lisiej Górze
                                   mgr Urszula Żebrowska
 
 
Informuję, że dnia 6 maja
żłobek nie zostanie otworzony.
Informacja o terminie otwarcia żłobka
zostanie podana w najbliższym czasie.
 
                         Dyrektor Gminnego Żłobka w Lisiej Górze
                        mgr Urszula Żebrowska
 
 
Ważna informacja!

W związku z decyzją Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego istnieje możliwość otwarcia Żłobka dla Rodziców,

którzy pobierają zasiłek opiekuńczy z powodu rezygnacji z pracy,
na rzecz opieki nad dzieckiem.

Zanim podejmiemy jakiekolwiek działania w tym kierunku,
chcielibyśmy uzyskać informacje,

czy jesteście Państwo zainteresowani otwarciem żłobka
i powierzeniem dziecka naszej opiece.

 

Prosimy o informację zwrotną do dnia jutrzejszego (tj. do 30.04.2020r.),
na pocztę Gminnego Żłobka w Lisiej Górze

(zlobeklg@lisiagora.pl).

 

 
Drodzy Rodzice!
Przypominamy o uzupełnieniu i przesłaniu Deklaracji kontynuacji uczęszczania dziecka do żłobka. Kartę znajdą Państwo w zakładce "Rekrutacja". Wypełnioną i podpisaną kartę należy wrzucić do skrzynki znajdujacej się przed budynkiem przedszkola lub przesłać scan na adres zlobeklg@lisiagora.pl
 
Przypominamy rówież, że do końca KWIETNIA prowadzony jest nabór dzieci na nowy 2020/2021 rok szkolny. W zakadce "Rekrutacja" znajdziecie Państwo Kartę zgłoszenia dziecka do żłobka, z którą należy postąpić analoicznie jak z Deklaracją kontynuacji uczęszczania.
 
 
Kochane Dzieci !!!
Bardzo za Wami tęsknimy i mamy nadzieję, że już niedłgo spotkamy się w żłobku.
Jesteśmy przekonani, że sytacja związana z koronawirusem będzie się poprawiać i po tej burzy
związanej z epidemią zaświeci nam piękne słoneczko. A tymczasem trzymajcie się cieplutko i zdrowo. 
 
Rodziców zapraszamy do odwiedzania zakładki
"Dla Rodziców", gdzie znajdują się różne pomysły na
prace plastyczne, zabawy lub piosenki.
Zachęcamy również do przesyłania zdjęć Waszych pociech
na adres zlobeklg@lisiagora.pl, a my umieścimy je w Naszej galerii.
 
 
 
 
 
 
 
 
REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021
prowadzona jest w miesiącu KWIETNIU!!!
 
Dbając o zachowanie wszelkich środków ostrożności związanych
z rozprzestrzenianiem się koronawirusa informujemy Rodziców,
którzy chcą zapisać swoje dziecko do żłobka,
że na stronie żłobka w zakładce REKRUTACJA znajduje się Karta zgłoszenia dziecka.
Skan wypełnionej i podpisanej karty należy przesłać na adres zlobeklg@lisiagora.pl
lub wrzucić do skrzynki, która znajduje się przed budynkiem przedszkola.
Zapewniamy, że wszelkie dane pozostawione
w skrzynce są bezpieczne. 
 

 
Informujemy Rodziców, że  na stronie żłobka
w zakłdce REKRUTACJA znajduje się 
Deklaracja kontynuacji uczęszczania dziecka do żłobka.
Skan wypełnionej i podpisanej deklaracji prosimy przesyłać
drogą elektroniczną na adres zlobeklg@lisiagora.pl,
lub wrzucić do skrzynki znajdującej się przed budynkiem przedszkola.
 

ZARZĄDZENIE Nr 3/2019/20

Dyrektora Gminnego Żłobka w Lisiej Górze

z dnia 20 marca 2020 r.

 

w sprawie zawieszenia poboru opłat w Gminnym Żłobku w Lisiej Górze.

 

Na podstawie § 10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 491) w związku z treścią ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z póź. zm.) - zarządzam, co następuje:

§  1. Podejmując starania o stworzenie warunków minimalizujących możliwości rozprzestrzeniania się na terenie gminy Lisia Góra wirusa COVID-19 oraz kierując się potrzebą zapewnienia ochrony lokalnej społeczności w tej sytuacji kryzysowej, zawieszam do odwołania pobór opłat w Gminnym Żłobku w Lisiej Górze.

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń.

 

Dyrektor Gminnego Żłobka w Lisiej Górze

mgr Urszula Żebrowska

 

 

 

Informujemy,
że zgodnie z rozporządzeniem MEN
żłobek będzie zamknięty do dnia 10 kwietnia.
 
Aktualności